Het album van de bouw van Locomotief "Frodo".

Frodo wordt gebouwd voor de 7 1/4" grondspoorbaan. Het is een freelance smalspoorloc, schaal 1 op 4.

Frodo voor de eerste maal op de Stormpolderbaan, zie voor uitgebreid fotoverslag het volgende album.